Kosten en vergoedingen van osteopathie

Met betrekking tot de kosten en vergoedingen van osteopatische behandelingen is het goed om op de hoogte te zijn van de volgende zaken:

  • Bij vrijwel alle Nederlandse zorgverzekeraars worden osteopatische behandelingen en consulten vergoed vanuit het aanvullende pakket.
  • Omdat deze zorg onder de aanvullende verzekering valt, betaalt u voor osteopathie géén eigen risico.
  • Een verwijzing van de huisarts is vaak niet nodig om een behandeling vergoed te krijgen. De eisen voor Nederlandse NRO aangesloten osteopaten zijn dermate streng dat zij uitstekend in staat zijn om in te schatten of een patiënt baat heeft bij een osteopatische behandeling.

Op deze pagina van zorgwijzer.nl kunt u een overzicht vinden van de vergoedingen per verzekeraar in 2018.

Aangesloten bij NRO

Nederlandse zorgverzekeraars vergoeden alleen behandelingen van osteopaten die geregistreerd zijn bij – en voldoen aan de eisen van het Nederlands Register voor Osteopathie. Het NRO stelt namelijk strenge eisen voor opname in het register. Verzekeraars onderschrijven het belang van deze selectie door alleen behandelingen te vergoeden van osteopaten die voldoen aan de kwaliteitseisen die het NRO heeft opgesteld.

Osteopathie Sassenheim en haar osteopaten zijn erkend osteopaat en geregistreerd bij het NRO.

Kosten osteopathie

Met ingang van 01-09-2018 zijn de kosten per consult als volgt:

  • € 85,- voor volwassenen bij een regulier consult (maximaal 45 minuten)
  • € 75,- voor baby’s en kinderen tot 12 jaar bij een regulier consult (maximaal 45 minuten)
  • € 50,- voor een korte behandeling van volwassenen, kinderen en baby’s (maximaal 30 minuten). Dit dient u vooraf aan te geven.
  • €50 voor een oriënterend consult (maximaal 30 minuten)

Behandelfrequentie

De osteopathie hanteert in de meeste gevallen een behandelfrequentie van om de 2-3 weken. Na 3-4 behandelingen moet er sprake zijn van verbetering, anders wordt de behandeling in overleg aangepast of gestaakt.

Betaling

U wordt verzocht na afloop van het consult te betalen. Bij voorkeur geschiedt deze betaling per pin. Uw rekening kunt u dan direct bij uw zorgverzekeraar indienen. Bij een niet nagekomen afspraak zijn wij genoodzaakt om € 50,- in rekening te brengen. Om onnodige kosten te voorkomen, verzoeken wij u om afspraken minimaal 36 uur van tevoren af te zeggen.

Meer weten of een afspraak maken?

Wilt u direct een afspraak maken of telefonisch uw vraag stellen? Bel 0252 – 231 983. U kunt natuurlijk ook een email sturen naar info@osteopathiesassenheim.nl.